Podpora pro středisko výcviku vodících psů

Občanské sdružení Feng-yűn Song o. s. podporuje Středisko výcviku vodících psů (www.vodicipsi.cz), které je součástí Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS). Posláním organizace je jednak sdružovat a hájit zájmy nevidomých a jinak těžce zrakově postižených občanů, jednak poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti.

Na www.vodicipsi.cz si můžete zakoupit dárkové předněty (trička s potiskem, plyšáky nebo tašky) a podpořit tak Středisko výcviku vodících psů pro nevidomé a slabozraké.