Modleme se a pomozme postíženým bytostem v Japonsku!

Podpoříme program Aktivní stáří pro seniory - Klub Remedium o.s. Odkaz zde

 

11. března 2011 postihlo Japonsko nejrozsáhlejší zemětřesení v novodobých dějinách, přílivové vlny cunami smetly celá města. Ničivé síly udeřily na Japonsko a již nyní jsou následky nedozírné – Japonsko zažívá největší tragedii od konce 2. světové války. Česko-japonská společnost vyjadřuje hlubokou účast rodinám obětí, postiženým i všem obyvatelům Japonska a zároveň odhodlání podílet se v rámci svých možností na humanitárních aktivitách zmírňujících důsledky právě nastalých pohrom.

Pomoci můžeme prostřednictvým Česko-japonské společnosti, informace naleznete na stránkách www.japan.cz.