POMÁHÁME

Modleme se a pomozme postíženým bytostem v Japonsku!

Podpoříme program Aktivní stáří pro seniory - Klub Remedium o.s. Odkaz zde

 

11. března 2011 postihlo Japonsko nejrozsáhlejší zemětřesení v novodobých dějinách, přílivové vlny cunami smetly celá města. Ničivé síly udeřily na Japonsko a již nyní jsou následky nedozírné – Japonsko zažívá největší tragedii od konce 2. světové války. Česko-japonská společnost vyjadřuje hlubokou účast rodinám obětí, postiženým i všem obyvatelům Japonska a zároveň odhodlání podílet se v rámci svých možností na humanitárních aktivitách zmírňujících důsledky právě nastalých pohrom.

阅读全文...
 

Podpora pro středisko výcviku vodících psů

Občanské sdružení Feng-yűn Song o. s. podporuje Středisko výcviku vodících psů (www.vodicipsi.cz), které je součástí Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS). Posláním organizace je jednak sdružovat a hájit zájmy nevidomých a jinak těžce zrakově postižených občanů, jednak poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti.

阅读全文...
 

Vyhlášení výsledku sbírky Feng-yun Song o.s.

Občanské sdružení Feng-yűn Song o. s., vyhlásilo veřejnou sbírku na pomoc čínským dětem, které ztratily rodiče při zemetřesení v Číně v roce 2008. Součástí sbírky byl také benefiční koncert, jehož výtěžek byl také věnován na konto veřejné sbírky.

阅读全文...